0135136030

Hortus

Halewijn stills 100614 142Halewijn stills 100614 149Halewijn stills 100614 065Halewijn stills 100614 054

Hortus Halewijn is een veilige haven voor gevoelige, kwetsbare mensen die een moeilijke periode doormaken of een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij worden gecoacht en begeleid en vinden hun eigenwaarde en zelfvertrouwen weer terug.

kaartje met Barry lamp nDeze mensen hebben het moeilijk in een wereld die steeds ‘sneller’ wordt en waar steeds meer van een mens wordt verwacht. Niet iedereen is in staat om mee te gaan in die vaart der volkeren. Voor sommigen is het een bedreiging omdat verwachtingen en druk te hoog zijn. Omdat ze (van zichzelf) perfect moeten zijn en geen fouten mogen maken, ze nooit bevestiging en erkenning hebben gekregen, ze een etiket meedragen of overgevoelig zijn. Soms spelen traumatische gebeurtenissen een rol of een combinatie van genoemde factoren.

Dat maakt deze mensen niet minder interessant, krachtig of inzetbaar. Maar de maatschappij is niet gewend om te gaan met gevoelige en kwetsbare mensen. Vaak is er te weinig tijd, kennis, begrip en/of betrokkenheid bij instanties, organisaties,onderwijsinstellingen of bedrijven om deze individuen te coachen en op hun eigen tempo stappen te laten zetten. Het gevolg is een gevoel van onveiligheid en het nog verder afnemen van het (zelf)vertrouwen.

XS6E0059

Jongeren en volwassenen krijgen bij Hortus Halewijn de kans om inzicht in patronen en gedrag te krijgen en op eigen tempo stappen te zetten. In een veilige omgeving waarin ze zichzelf mogen zijn met al hun kwetsbaarheden of nukken.